phonephone +39 0423 497763

Ultraljud

Ultraljud

Ultraljuds skärverktyg (22 KHz svängningar per sekund), Kan kapa särskilt svåra och hårda material.

Perfekt för kol

Begär information