phonephone +39 0423 497763

TEXTILIER

TEXTILIER

Tyger uppträder redan i förhistorien och påvisar mänsklighetens kulturella och tekniska utveckling. Under den neolitiska perioden var tyger framför allt av lin och växtfibrer,. När sen djuruppfödningen startade tillkom även animaliska fibrer som ull och silke. Idag producerar den kemiska industrin syntetfibrer som minskar användningen av de klassiska tygerna i naturfiber. Med modern teknik levereras tygerna färdiga för användning, i de flesta fall i form av rullar med olika bredd och längd; i andra, mer sällsynta,fall, i stora stycken.  Vid påföljande klassiska konfektionsarbeten erhåller man de mest olika slutprodukter, från T-shirt till jackor. Idag avser man dock med ordet väv en ny familj, som används på det tekniska området, t.ex. för att tillverka segel för båtar eller tält för camping. På vart och ett av dessa områden utvecklar och tillverkar vi automatiserade arbetslinjer för sträckning och skärning, där vi använder oss av vår specifika know how, som vänder sig till det objektiv som förelagts oss. Den automatiska multifunktionsskäraren HI Raptor 2.5, som kan integreras i arbetslinjen enligt ovanstående, är en kompakt och robust maskin vars modulsystem ger stora användningsmöjligheter och gör att man kan skära tyger av olika slag på ett enkelt, snabbt och exakt sätt. Vi erbjuder lösningar för skärning av flyg- och båtinredning, som på betydande sätt minskar bearbetningstid och materialsvinn. Sträckning av tyg och material, identifiering av skärningssida och automatiska och personaliserade lösningar garanterar en ökad precision och produktivitet och minskar skärsalens kostnaderna.

Linne till hemmet

Gardiner

Campingtält

REKOMMENDERADE KONFIGURERINGAR

Nedan följer en standardkonfigurering som exempel, tack vare denna konfigurering blir det lättare att förstå och hitta de instrument som behövs för just er typ av arbete.
Tveka inte att kontakta oss för all information,
vår kunniga personal tillhandahåller all information ni behöver.

Boka din gratis online demo

Du kan ansluta via Skype med våra agenter,
se våra produkter inklusive tekniska apparater och skärsystem och bevittna live skärningstest på de mest olika typerna av material.