SYSTEM & INNOVATION FOR CUTTING ROOMS
  • it
  • en
  • de
  • pl
  • fr
  • ru
  • es
  • sv

ELEKTRONISK MODEDIGITALISERARE FÖR SCHABLONFÖRVÄRV

En Elektronisk Modedigitaliserare är en utrustning som utvecklats för att snabbt överföra en pappersmodell i en ritning för behandling i skärmaskinen.
Den identifierar automatiskt inskärningar, hål och trådriktning för varje schablon.
Den gör det möjligt att associera beskrivningar till ritningen, så som detaljnamn, modellnamn, basstorlek osv.

Med ett växande behov av teknikutveckling för att kunna konkurrera på de internationella marknaderna, har vi lagt särskild vikt vid att hitta en flexibel lösning, som ska kunna integreras i olika sektorer så som bilindustri, stoppade möbler, solskydd, konfektion och på alla områden där det krävs  nydanande teknik inom skärning. Det system som utvecklats möjliggör en automatisering av schablonernas förvärvsprocess under konstruktion av den första prototypen eller basmodellen.
Den information som arkiverats i formaten DXF, DXF och AAMA kan importeras i de ännu mer kända CAD.
Användarvänligheten gör att även en ovan användare kan digitalisera en schablon och gör arbetet snabbare för en skicklig designer.
Programmet tar ett foto av Digitizer-planet och analyserar det; från fotots image processing tar man fram schablonens konturer, hål, inskärningar och trådriktning.

TEKNISKA EGENSKAPER

Avläsning av schablonerna.
Precision ±0.5mm.
Möjlighet att lägga in flera schabloner samtidigt
Enkelt och snabbt
Stöder formaten DXF, DXF AAMA
Format A00 (1600 x 1200).
Plug and Play i Windows Win 7.8.10