phonephone +39 0423 497763

Programvara för automatisk skärning – HIR25

Programvara för automatisk skärning – HIR25

Tack vare vår automatiska skärprogramvara kommer du att kunna hantera hela produktionsprocessen, snabbt och enkelt. Det nya grafiska gränssnittet ger snabb åtkomst till kommandon på huvudskärmen.

Mer information

Personlig hantering av snittet

Med den nya programvaran är det möjligt att i färg visa designen som ska klippas (rosa), arbetsstycket (röd) och skärningen (svart).

Du kan välja olika färger för varje verktyg.

Mer information

Snabbt val av konfigurationer

Möjlighet att snabbt välja den lämpligaste konfigurationen genom en intuitiv ”shorcut-meny”.

Mer information

Anpassade konfigurationer

Möjlighet att snabbt skapa anpassade konfigurationer för bladen på varje verktyg och varje typ av material.

Mer information

Val av skärhastighet

Kontroll och modifiering av hastigheten för varje verktyg under kapning.

Mer information

Tillståndshantering

Hantering av användarroller och privilegier. Möjlighet att skapa användare med begränsad tillgång till specifika uppgifter.

Mer information

Avancerade rapporter

Visning av klipprapporter med all information om de bearbetade matriserna:

  • mått,
  • klippets längd,
  • paus,
  • operatör,
  • datum,
  • procent av färdigställandet.

Du kan söka efter datum eller efter filnamn.
Exportera rapporter till Excel.

Mer information

Gestione coda del lavoro

È possibile inserire le varie matrici in una hot folder, così da poter caricare automaticamente i file in successione.
È possibile inserire le matrici in coda anche dal production manager dove il responsabile di produzione mette in lista la priorità di esecuzione del lavoro da dividersi per le varie linee.

Mer information