phonephone +39 0423 497763

DetectionNCut (DNC)

DNC – DetectionNCut

DetectionNCut är en programvara för detektering av konturerna, genom en speciell kamera, av bilderna som skrivs ut i materialet med hjälp av modeller. För att anpassa dess dimensioner och positioner.

Mer information

Hantering av ritande lager

Med DetectionNCut är det möjligt att hantera olika ritningsnivåer när DXF importeras.

Möjlighet att välja mellan materialets olika motiv

Med vår programvara har du möjlighet att välja mellan materialets olika motiv: Horisontell, Vertikal, Horisontell-Vertikal, Motiv, Justerat motiv och Märken.

Mer information