phonephone +39 0423 497763

K3 vagga med mattor

CRADLE K3 – med mattor

Ett helautomatiskt spridningssystem utformat för att öka produktionsflexibiliteten och materialoptimeringen.

Ett enda matningssystem för vaggan som möjliggör backmatning tack vare valsen som kan vända rotationsriktningen.

Begär information


CRADLE K3 – med mattor

Perfekt för vadd, kapacitet upp till 80 kg, perfekt för rullar med en diameter på upp till 1000 mm.

Begär information

CRADLE K3 – med mattor

K3 skapades för att möta behoven av flexibilitet, användarvänlighet och effektivitet, nu oumbärliga krav för alla tillverkande företag.

Begär information

CRADLE K3 – med mattor

Bland de viktigaste tekniska funktionerna pekar vi på elektronisk styrning, automatisk gängning, omvänd gängning, autonom drift, total uteslutning av rullhållarstängerna, igenkänning av det fina tyget, möjligheten till tygåtervinning och automatisk justering.

Begär information

CRADLE K3 – med mattor

Tack vare den elektroniskt styrda strömförsörjningen sker trådning och lossning av tyget helt automatiskt, vilket minskar hanteringstiderna.

Begär information