phonephone +39 0423 497763

Automatisk skärning – mått och mått

Storlekar och mått

  Y X S A B C
  Bredd
skärande fönster
Längd
skärande fönster
Valfri lossningstabell Fotavtryck Y Övergripande dimensioner X Fotavtryck X + S
1 1200 mm | 47″ 1000 mm | 39″ + S integrerat avlopp 2140 mm | 84″   3120 mm | 123″
2 1600 mm | 63″ 1500 mm | 59″ + S integrerat avlopp 2540 mm | 100″   4120 mm | 162″
3 1200 mm | 47″ 2000 mm | 79″ 2000 mm | 79″ 2140 mm | 84″ 3120 mm | 123″ 5120 mm | 202″
4 1600 mm | 63″ 2000 mm | 79″ 2000 mm | 79″ 2540 mm | 100″ 3120 mm | 123″ 5120 mm | 202″
5 1800 mm | 71″ 2000 mm | 79″ 2000 mm | 79″ 2740 mm | 108″ 3120 mm | 123″ 5120 mm | 202″
6 2000 mm | 79″ 2000 mm | 79″ 2000 mm | 79″ 2940 mm | 116″ 3120 mm | 123″ 5120 mm | 202″
7 2200 mm | 87″ 2000 mm | 79″ 2000 mm | 79″ 3140 mm | 124″ 3120 mm | 123″ 5120 mm | 202″
8 2700 mm | 106″ 3000 mm | 118″ 3000 mm | 118″ 3640 mm | 143″ 4120 mm | 162″ 7120 mm | 280″
9 3200 mm | 126″ 3000 mm | 118″ 3000 mm | 118″ 4140 mm | 163″ 4120 mm | 162″ 7120 mm | 280″
10 3500 mm | 138″ 3000 mm | 118″ 3000 mm | 118″ 4440 mm | 175″ 4120 mm | 162″ 7120 mm | 280″
Begär information Ladda ner broschyren