SYSTEM & INNOVATION FOR CUTTING ROOMS
  • it
  • en
  • de
  • pl
  • fr
  • ru
  • es
  • sv

PERSONALISERINGAR teknik och yrkesskicklighet

Med många års erfarenhet vad beträffar produktion och marknadsföring av maskiner för skärning, erbjuder vår specialutbildade personal snabba svar och teknisk kompetens, demonstration av produkten och tillförlitlig rådgivning för val av den mest effektiva lösningen för att tillfredsställa kundens behov.

MULTIHEAD CUTTING SYSTEM

I denna period av internationell kris och sviktande efterfrågan kommer Cutting Trading International ut på marknaden med en ny multipurpose-produkt, som är resultatet av forskning och utveckling med våra egna resurser: vårt Multihead Cutting System.

Med denna maskin vill vi ge svar på ett behov från en marknadsandel, där det krävs hög produktivitet och  ortogonala/romboidala geometrier. MCS grundar sin filosofi på modularitet för att snabbt och effektivt kunna ge svar på slutanvändarens krav. De tekniska basegenskaperna är:
Multi-head, det går att montera från ett minimum av tre skärhuvud upp till ett personaliserbart maximum, som i basversionen utgörs av blad. Huvudenas placering är helt automatisk, precis som deras införing/utdragning.
Användbar höjd från 1000 [mm] (MCS 1000) till 3500 [mm] (MCS 3500).
Försörjning från rulle eller stor rulle
Tvärskärning enligt programmerbara mått (i basversionen med blad).
Blandad teknik, borstlösa / asynkrona motorer;
Hantering genom ägarmjukvara som gör att man kan lägga in ett skärprogram för den pålastade rullen.
Mjukvaran har utvecklats för att vara enkel och funktionell (user-friendly), för att öka arbetsprocessens effektivitet och produktivitet och begränsa mänskliga fel och därför garantera ökad säkerhet.
Tillförlitligt sensor- och felsökningssystem som drastiskt kan begränsa maskinstopp.
Fjärrkontroll, som möjliggör för vår tekniska assistansen att komma med exakta och precisa svar på kort tid.
Rapporteringsimplementeringen möjliggör hantering av produktbeställningar , verifiering av komponenter i realtid och information om daglig produktionen.