SYSTEM & INNOVATION FOR CUTTING ROOMS
  • it
  • en
  • de
  • pl
  • fr
  • ru
  • es
  • sv

STOPPADE MÖBLER

Soff- och fåtöljtillverkare
Sitsar
Gummiomformare
Madrasser och kuddar
Täcken och huvudkuddar

Idag, när man skär skinn, kan man tillverka föremål av olika typer, t.ex. klädesplagg och accessoarer, väskor, resväskor, skor, fotoalbum, sportutrustning, inredning till bilar, flygplan och båtar; skinn tillför prestige och elegans. Cutting Trading International tillverkar och utvecklar maskiner för skinnbearbetning sen lång tid tillbaka. Raptor, vår automatiska multifuktionsskärare, den enda som utvecklats för att snabbt kunna övergå från att skära skinn till att skära tyg, medger ingrepp som positionering av schabloner, avlastning av färdigskurna detaljer, ompositionering av skinn på den ena arbetsplatsen medan man skär ett nytt skinn på den andra. Detta system är därför snabbt och tillförlitligt och drar ner skärningskostnaderna till ett minimum. Kombinationen av Digitalizer med automatskäraren Raptor, en raffinerad projiceringsstruktur och en speciellt utvecklad mjukvara, som optimerats för att underlätta användning, skapar den perfekta arbetslinjen för skärning av skinn. En enkel schablon (modell) i papper digitaliseras lätt på kort tid med vår Electronic Fashion Digitalizor och till det förvärvade dokumentet bifogas information om modellen, antal delar per modell, namn och pris. Denna information används i programmet för nesting (projektion) för att automatisera skapande av en annorlunda positionering för varje typ av skin, vilket minskar materialsvinn. Tack vare en bekväm joystick kan man positionera de modeller som finns i databasen på skinnet (på skärbordet). Positoneringen visas sen med hjälp av en videoprojektor eller en laser innan skärningen utförs. Systemet har utvecklats för att användas av en enda operatör, men om man vill öka produktionen kan man dela upp ingreppen på flera arbetsplatser. Vi erbjuder lösningar för skärning av flyg- och båtinredning, som på ett betydande sätt minskar bearbetningstid och materialsvinn. Sträckning av tyg och material, identifiering av skärningssida och automatiska och personaliserade lösningar garanterar en ökad precision och produktivitet och minskar skärsalens kostnaderna.

REKOMMENDERADE KONFIGURERINGAR

Nedan följer en standardkonfigurering som exempel,
tack vare denna konfigurering blir det lättare att förstå och hitta de instrument som behövs för just er typ av arbete.
Tveka inte att kontakta oss för all information,
vår kunniga personal tillhandahåller all information ni behöver.

SKÄRMASKIN HI RAPTOR 2.5

MOTORFÖRSETT ROTERANDE VERKTYG

PNEUMATISKT VIBRERANDE VERKTYG

RENGÖRINGSENHET MED ROTERANDE MOTORFÖRSEDD BORSTE

ELECTRONIC FASHION DIGITIZER

VAGGA K3

NÅGRA AV VÅRA KUNDER...